Språk

Slå upp ord och översätter gör du enkelt med hjälp av Google translate.

Italienskan – Det internationella språket under Renässansen

Italienska språket uppstår under 1200-talet som ett skriftspråk tack vare Dante som söker ett modernt språk att använda istället för kyrkans latin. Sedan används den av olika författare för att skriva vers och spridda berättelser.

Dessa verk på italienska erövrar snabbt en europeisk läsekrets av rika, lärda och inflytelserika människor. Under renässansen är italienska ett språk som läses och talas vid de olika kungliga hoven i Europa. Italienska fungerar även som diplomatspråk ända till 1700-talet och ersätts sedan av franska.

Italienska i Italien

Den italienska halvön var på 1800-talet uppdelad i många små stater. Italienska användes endast som ett litterärt språk och för att kommunicera skriftligt. Medborgarna i de olika staterna talade dialekt och de fortsatte med detta även efter Italiens enande.

Försöken att utplåna dialekterna som gjordes under den fascistiska diktaturen ändrade språkbruket men bara långsamt: på 40-talet talade mindre än hälften av italienarna i första hand italienska.

Teveåldern innebär slutligen en stor ökning av användningen av italienska  i tal. Italienska används nästan av alla, men ofta som andra språk, då man fortsätter att tala dialekt inom familjen och i bekantskapskretsen.

Italienskan i världen

Officiellt språk är italienska endast på italienska halvön samt i kantonen Ticino i Schweiz, men italienska undervisas i skolan som modersmål samt studeras på gymnasiet och på universitetet i många länder där det finns ättlingar till italienska invandrare: i Argentina, Australien, Brasilien, Kanada, Tyskland, USA m.fl.

Vem kan ha nytta av italienska?

Italienska språket har alltid varit användbart för arkitekter, konstnärer, musiker, inom modebranschen osv. Idag erbjuder Italien en lång lista av högre specialiserade skolor inom dessa och andra yrken. Dessutom erbjuder dagens Italien olika möjligheter inom industrin och handeln. Enligt uppgifter från 1997 vistas mer än tjugotusen svenskar i Italien p.g.a. studier eller arbete.